söndag 8 september 2013

På taniga ben.Hon springer på taniga ben.

Den där flickan.

Den där flickan som Mikael sjunger om.

Det kunde varit jag.

På mina taniga ben
sprang jag
som barn.

Lyckligt ovetande om livets smärtor
som komma skulle.

Precis som det ska vara
när man är barn

och

springer på taniga ben
//Caja